ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THẤT

TRƯỜNG MẦM NON HỮU BẰNG

&

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 

         Tên đề tài:

“MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

 HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN CHO TRẺ 4 TUỔI

Ở TRƯỜNG MẦM NON HỮU BẰNG. NĂM HỌC 2020 -2021”

                                                                                     

 

 

 

                Họ và tên tác giả                : Kiều Thị Nhung

                Chức vụ                             : Giáo viên

                Đơn vị công tác                  : Trường Mầm non Hữu Bằng

                Lĩnh vực                             : Giáo dục Mẫu giáo      

 

 

 

 

 

 

Năm học 2020 - 2021

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề tài:

   “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen với toán cho trẻ 4 tuổi ở trường mầm non Hữu Bằng. Năm học 2020 -2021”

 

 A. ĐẶT VẤN ĐỀ:

          1. Lý do chọn đề tài:

1.1. Cơ sở lý luận 

          Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục mầm non là hình thành cơ sở ban đầu về nhân cách con người, phát triển toàn diện, hình thành các biểu tượng sơ đẳng về việc hướng dẫn cho trẻ làm quen với hoạt động làm quen với toán.

          Đối với trẻ, hoạt động học luôn là hoạt động chiếm ưu thế và giữ vai trò chủ đạo. Nhưng học gì, học cái gì và học như thế nào đó mới là điều quan trọng.Trẻ em không chỉ cần được chăm sóc, được học tập, mà quan trọng nhất trẻ phải được học mà chơi, chơi mà học. Vì thế các hình thức tổ chức hoạt động học của trẻ luôn đặt dưới dạng hình thức như chơi trò chơi. Và với hoạt động làm quen với toán là hoạt động vô cùng bổ ích với trẻ mầm non 4 tuổi mà nó còn theo các thế hệ trẻ đến các cấp bậc học trong ngành giáo dục.

          Nâng cao chất lượng hoạt động làm quen với toán cho trẻ 4 tuổi trong trường mầm non đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp những kiến thức ban đầu cho trẻ. Trẻ nhận thức được các biểu tượng về số lượng, đếm và gọi đúng tên số và số đếm trong cuộc sống hàng ngày, nhận biết các hình dạng, kích thước, các biểu tượng định hướng không gian, xác định được phải, trái, trước, sau của bản thân và của đối tượng khác…Vì vậy hoạt động làm quen với toán có tầm quan trọng đặc biệt không thể thiếu trong trường mầm non.

         1.2. Cơ sở thực tiễn

Hoạt động làm quen với toán là một hoạt động rất khô khan và cứng nhắc. Các hoạt động ở trường mầm non, đặc biệt là phương pháp hình thành các biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm thường lặp đi lặp lại nhiều lần có nội dung giống nhau, chỉ khác nhau về số lượng nên nếu chỉ tập trung vào kiến thức dạy trẻ theo đúng các bước, đúng phương pháp giáo dục mà không có sự thay đổi về hình thức tổ chức các hoạt động học cho trẻ thì trẻ sẽ rất nhàm chán, không thu hút được sự chú ý của trẻ và chất lượng của hoạt động cho trẻ làm quen với các biểu tượng về toán sẽ không cao. Nhận thức được điều đó, tôi đã rất nỗ lực, hết lòng vì công việc, tận tụy trang trí lớp học và nghiên cứu trau rồi các phương pháp tiên tiến với hình thức tổ chức hoạt động đổi mới sáng tạo để tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với toán thực sự có hiệu quả, lôi cuốn và hấp dẫn.

Chính vì vậy việc định hướng cho trẻ làm quen với toán là việc làm rất quan trọng trong trường mầm non nói chung và với trẻ 4 tuổi nói riêng để giúp trẻ có những kiến thức nhất định về môn học cũng như chuẩn bị hành trang giúp trẻ bước vào các bậc học cao hơn. Sau đây, tôi xin trình bày sáng kiến kinh nghiệm của mình với đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen với toán cho trẻ 4 tuổi ở trường mầm non Hữu Bằng. Năm học 2020 2021.”

 2. Mục đích của vấn đề nghiên cứu:

- Đối với cô:

+ Nhằm nâng cao cho trẻ làm quen với những biểu tượng toán ngay từ đầu lứa tuổi mầm non.

+ Gần gũi hơn với trẻ, được phụ huynh tin yêu.

+ Làm giàu vốn hiểu biết, nâng cao kĩ năng sư phạm của bản thân

- Đối với trẻ:

+ Hình thành những phẩm chất, năng lực hoạt động cho bản thân như: Tìm tòi, quan sát, so sánh. 

+ Hình thành những biểu tượng ban đầu về số lượng, kích thước, hình dạng...Để sau này trẻ tự tin, vững vàng khi tiếp cận những môn toán ở giai đoạn tiếp theo.

3. Đối tượng nghiên cứu:

          - Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động làm quen với toán cho trẻ 4 tuổi.

4. Đối tượng khảo sát:

- Trẻ 4 tuổi lớp B5 tại trường Mầm non Hữu Bằng. Năm học 2020 -2021

- Tổng số trẻ 34/34 = 100%.

5. Phương pháp nghiên cứu:

 - Nghiên cứu lí luận: Đọc, sử dụng và tổng hợp tài liệu có liên quan đến đề tài, chỉ ra được các biện pháp tích cực nhằm phát triển nhận thức cho trẻ 4 tuổi.

          - Điều tra tình hình thực tế trên trẻ.

          - Tọa đàm với phụ huynh, trò truyện với học sinh tại lớp học.

          - Quan sát, sử dụng đồ dùng trực quan sinh động, ghi chép các ưu điểm và hạn chế để có kế hoạch và biện pháp nhằm phát triển nhận thức cho trẻ

6.  Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu:

- Phạm vi: Đề tài được áp dụng tại lớp Mẫu giáo 4 tuổi

- Thời gian: Đề tài được tiến hành từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

 

 

1. Cơ sở lý luận của vấn đề:

           Trong cuộc sống hiện nay, việc tổ chức cho trẻ làm quen với toán có một vai trò to lớn. Qúa trình này giúp trẻ làm quen với thế giới xung quanh, nhận thức được những thuộc tính, đặc điểm của những đồ vật. Nhờ vậy, ở trẻ hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng như: Biểu tượng về số lượng, con số, phép đếm, biểu tượng về kích thước, hình dạng, vị trí sắp đặt của các vật trong không gian… Những biểu tượng này được hình thành trong quá trình trẻ tích cực tri giác và thao tác với đồ vật, đồ chơi đa dạng nhờ vậy mà những khả năng tìm tòi, quan sát thói quen định hướng thế giới xung quanh được hình thành ở trẻ một cách đầy đủ và logic. Từ đó trẻ trở nên tích cực, độc lập, sáng tạo hơn trong mọi hoạt động giúp thúc đẩy sự phát triển tư duy, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

          Hơn nữa, hoạt động làm quen với toán không những nhằm mục đích giúp trẻ nắm được các mối liên hệ và quan hệ toán học, lĩnh hội được những kiến thức toán học ban đầu và những kỹ năng nhận biết như: Kỹ năng đếm, so sánh…điều đó còn đem lại các hình thức nhận biết tích cực của trẻ.

          Ngoài ra, các hoạt động làm quen với toán còn có vai trò đặc biệt trong sự phát triển hứng thú và những kỹ năng nhận biết của trẻ. Trong các hoạt động toán học này việc giải quyết các nhiệm vụ dạy học luôn gắn bó chặt chẽ với việc giải quyết các nhiệm vụ giáo dục như: Dạy trẻ có tổ chức, có kỷ luật, biết chú ý lắng nghe và ghi nhớ, tích cực và độc lập giải quyết nhiệm vụ được giao đúng thời gian quy định, qua đó giáo dục trẻ có định hướng, có tổ chức và có trách nhiệm hơn trong một hoạt động tổ chức lớp học.

          Một điều đặc biệt quan trọng là quá trình cho trẻ làm quen với toán sẽ hình thành các mối quan hệ giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với môi trường xung quanh, qua đó phát triển cho trẻ khả năng hợp tác với nhau trong hoạt động mà còn góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ.

           2. Thực trạng của vấn đề. (Khảo sát thực tế)

            2.1. Thuận lợi

* Đối với giáo viên:

- Bản thân là một giáo viên có 15 năm trong nghề, có nhiều kinh nghiệm luôn nhiệt tình tâm huyết với nghề.

- Luôn có ý thức học hỏi, tìm tòi và sáng tạo trong công việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục cho trẻ mọi lúc, mọi nơi sao cho phù hợp.

- Ban giám hiệu quan tâm thường xuyên dự giờ góp ý và bổ xung cho tiết dạy và góp ý về chuyên môn rút kinh nghiệm tiết kiến tập.

- Được thăm quan và học hỏi trường bạn về cách trang trí tạo môi trường và cách tổ chức hoạt động áp dụng phương pháp STEAM cho trẻ tại trường mầm non Yên Sở - Hoài Đức.

          - Được nhà trường cung cấp đầy đủ đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học của trẻ

* Đối với trẻ:

- Các cháu trong lớp đều cùng độ tuổi, trẻ có nề nếp trong học tập.

          - Các cháu khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, thông minh.

          - Trẻ đi học đều, có tỷ lệ chuyên cần cao, đa số các con có ý thức tốt trong các hoạt động.

           * Đối với phụ huynh

          - Đa số phụ huynh còn trẻ quan tâm đến việc học tập của con em mình, luôn quan tâm ủng hộ kinh phí, mua đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ trong mỗi giờ học.

            * Cơ sở vật chất

- Phòng lớp rộng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, có đủ các góc cho trẻ hoạt động.

- Có đủ các đồ dùng như máy tính, tivi, các hình khối, chữ số…cho trẻ tham gia các hoạt động.

 2.2. Khó khăn

          * Đối với giáo viên

          + Khả năng thiết kế, lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động đổi mới chưa đa dạng và phong phú.

          + Trong tổ chức các hoạt động học, giáo viên chưa đổi mới vận dụng các phương pháp tiên tiến khuyến khích trẻ động não, tư duy.

* Đối với trẻ:

- Đại đa số trẻ lần đầu tiên đến lớp nên nhận thức của trẻ ở trong lớp không đồng đều một số trẻ nhận thức còn chậm và sự tập chung chú ý còn chưa cao. Nhận biết về hoạt động làm quen với toán còn kém, chưa xác định được hình dạng, hình khối, kích thước, màu sắc, số lượng.

- Trong lớp nhiều cháu trai hiếu động, mất tập trung, kém chú ý nên việc đưa trẻ vào nề nếp gặp nhiều khó khăn.

- Một số trẻ còn nhút nhát, chưa chủ động tham gia vào các hoạt động. Kết quả tham gia vào các hoạt động trong lớp một cách tích cực còn hạn chế.

          * Đối với phụ huynh:

Đại đa số phụ huynh bận công việc chưa quan tâm đúng mức nên khả năng hiểu biết của trẻ còn hạn chế.

          Đặc thù là một làng nghề, buôn bán các mặt hàng nên nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến các hoạt động ở lớp, không tham gia các hoạt động cùng cô và trẻ.

* Cơ sở vật chất

+ Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động làm quen với toán còn chưa phong phú, đơn điệu, chưa gây hấp dẫn cho trẻ.

            2.3. Số liệu điều tra trước khi thực hiện

* Đối với giáo viên: Tôi đã khảo sát giáo viên thực hiện trên 3 hoạt động được đánh giá như sau:

 

STT

Nội dung

Kết quả khảo sát đầu năm

Tốt %

Khá%

TB %

Yếu %

Ghi chú

1

Xây dựng kế hoạch.

1=

33%

2=

67%

0%

0%

 

2

Bố trí sắp xếp góc chơi

0

3=

100%

0%

0%

 

3

Phương pháp tổ chức hoạt động

1=

33%

2=

67%

0%

0%

 

4

Cung cấp kiến thức cho trẻ

1= 33%

2=

67%

0%

0%

 

5

Tạo môi trường thân thiện cho trẻ hoạt động

0

3=

100%

0%

0%

 

6

Tác phong, kỹ năng sư phạm.

1=

33%

2=

67%

0%

0%

 

7

Công tác xã hội hóa giáo dục

1= 33%

2= 67%

0%

0%

 

8

Xếp loại chung

Khá

 

* Đối với giáo trẻ:

 Ngay vào đầu năm học tôi đã khảo sát chất lượng trẻ được kết quả như sau: Tổng số trẻ được khảo sát 34/34 cháu = 100% (Khảo sát đầu năm)

Trong đó: Trẻ chưa học qua lớp 3 tuổi là 34 cháu = 100%.

                Tổng số trẻ nam: 20 cháu = 59%

                Tổng số trẻ nữ: 14 cháu = 41%.

- Khả năng tiếp thu bài của trẻ không đồng đều. Có cháu thông minh, có cháu nhanh nhẹn, bên cạnh đó còn có nhiều cháu chậm, cá biệt…được thể hiện qua bảng khảo sát:

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ĐẦU NĂM

(Đầu năm, tháng 9 – 2020)

STT

Nội dung

Kết quả khảo sát đầu năm

Đạt

Chưa đạt

Số trẻ

Tỷ lệ %

Số trẻ

Tỷ lệ %

1

Trẻ hào hứng tham gia học tập.

24

70,5%

10

29,5%

2

Trẻ biết số thứ thự và đếm.

25

74%

9

26%

3

Kỹ năng hợp tác, hoạt động cùng nhóm.

23

68%

11

32%

5

Trẻ biết so sánh phân loại.

23

68%

11

32%

 

 

Qua bảng thống kê trên tôi thấy số lượng trẻ đạt yêu cầu còn thấp và chưa đạt còn cao, chiếm từ 26 -32%. Tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc cho trẻ làm quen với toán là vô cùng quan trọng. Theo chương trình giáo dục mầm non hiện nay không ngừng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức, để cố gắng, để phát huy hết tính tích cực, chủ động sáng tạo, thích tìm tòi khám phá cái mới, khai thác hết tiềm năng, năng lực vốn có trong mỗi cá nhân trẻ. Tôi đưa ra một số biện pháp sau:

3. Các giải pháp thực hiện:

          3.1. Xây dựng kế hoạch, tạo môi trường cho trẻ làm quen với toán.

            3.2. Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua hoạt động làm quen với toán.

3.3. Dạy trẻ làm quen với toán ứng dụng vào cuộc sống.

          3.4. Lồng ghép, tích hợp hoạt động làm quen với toán với các hoạt động giáo dục khác.

          3.5. Sáng tạo một số trò chơi trong hoạt động làm quen với toán.

3.6. Ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với toán.

3.7. Tăng cường trải nghiệm để trẻ khắc sâu kiến thức làm quen với toán sau thời gian nghỉ dịch Covid 19.

3.8. Tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh cho trẻ làm quen với toán.

          4. Các giải pháp thực hiện cụ thể:

          4.1. Xây dựng kế hoạch, tạo môi trường cho trẻ làm quen với toán.

* Xây dựng kế hoạch cho trẻ làm quen với toán:

Ở trường mầm non, trẻ được thực hiện nhiều hoạt động khác nhau như: Hoạt động âm nhạc, khám phá, vận động, Làm quen với văn học, Làm quen với toán …Muốn cho tất cả các hoạt động đạt được kết quả cao đòi hỏi giáo viên đều phải có kế hoạch rõ ràng và cụ thể.

Vì thế tôi đã có những ý tưởng để xây dựng kế hoạch các hoạt động nhất là hoạt động làm quen với toán làm sao có hiệu quả nhất đối với trẻ. Điều này càng được thể hiện rõ hơn trong việc tổ chức các hoạt động làm quen với toán đạt hiệu quả cao đòi hỏi giáo viên phải nắm rõ chương trình và có kế hoạch cụ thể, rõ ràng của hoạt động làm quen với toán cho cả một năm học. Cụ thể như sau:

Kế hoạch thực hiện hoạt động làm quen với toán năm học 2020-2021.

 

Tháng

Tên hoạt động

Tháng 9/2020

- Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ bằng nhau về số lượng giữa hai nhóm đồ vật.

- Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ nhiều hơn, ít hơn giữa hai nhóm đồ vật.

- Ôn tập nhận biết mối quan hệ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn giữa hai nhóm đồ vật.

Tháng 10/2020

- Dạy trẻ so sánh, sắp xếp chiều dài của hai đối tượng.

- Dạy trẻ so sánh, sắp xếp chiều dài của 3 đối tượng.

- Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân.

- Dạy trẻ xác định phía trên, phía dưới của bản thân.

- Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng.

Tháng 11/2020

- Dạy trẻ so sánh chiều cao của 3 đối tượng.

- Dạy trẻ đếm để nhận biết nhóm có số lượng là 2, nhận biết chữ số 1,2

- Dạy trẻ tạo nhóm số lượng 1,2. Tạo chữ số 1,2 bằng các hoạt động tạo hình, vẽ, nặn, cắt dán, xếp.

-  Dạy trẻ phân biệt hình vuông, hình chữ nhật

- Dạy trẻ phân biệt hình tròn, hình tam giác.

Tháng 12/2020

- Ôn hình vuông, hình chữ nhật

- Ôn hình tròn, hình vuông, hình tam giác.

- Dạy trẻ đếm để nhận biết nhóm có số lượng là 3, nhận biết chữ số 3.

- Dạy trẻ tách gộp trong phạm vi 3.

Tháng 1/2021

- Dạy trẻ so sánh sắp xếp thứ tự chiều rộng của 2 đối tượng.

- Dạy trẻ so sánh sắp xếp thứ tự chiều rộng của 3 đối tượng.

- Dạy trẻ so sánh độ lớn của 2 đối tượng.

- Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 2 đối tượng.

- Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng.   

Tháng 2/2021

- Dạy trẻ đếm đến 4, nhận biết nhóm có số lượng là 4, nhận biết chữ số 4.

- Dạy trẻ tách gộp trong phạm vi 4.

- Dạy trẻ tạo nhóm số lượng bằng 3, 4 bằng các hoạt động vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp.

Tháng 3/2021

- Daỵ trẻ xác định vị trí đồ vật so với trẻ khác.

- Dạy trẻ nhận biết ý nghĩa của các con số.

- Nhận biết khối cầu, khối trụ.

- Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật.

- Đo chiều dài 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo

Tháng 4/ 2021

- Dạy trẻ đếm đến 5, nhận biết nhóm có số lượng là 5, nhận biết chữ số 5.

- Dạy trẻ tách gộp trong phạm vi 5.

- Dạy trẻ đo độ lớn bằng 1 đơn vị đo

- Dạy trẻ đếm đến 6

- Dạy trẻ đếm đến 7.

Tháng 5/2021

- Dạy trẻ đếm đến 8

- Dạy trẻ đếm đến 9

- Dạy trẻ đếm đến 10

 

          * Xây dựng môi trường cho trẻ làm quen với toán:

          Môi trường học là một yếu tố trực quan, tác động hàng ngày đến trẻ, giúp trẻ yêu thích được đến lớp, yêu thích tham gia vào các hoạt động. Chính vì vậy việc xây dựng cảnh quan môi trường xung quanh được tôi đặc biệt quan tâm.

          Trang trí, sắp xếp lớp học, phòng học, hài hòa hợp lý sẽ tạo được sự chú ý, sẽ hấp dẫn lôi cuốn trẻ vào giờ học theo giai đoạn, theo chủ đề sự kiện, theo nội dung từng tuần, từng tháng. Tùy vào nội dung từng tuần, từng tháng để bố trí trực quan xung quanh lớp giá góc, giá đồ chơi, đồ dùng cho hợp lý để trẻ tập luyện cũng như liên hệ thực tế.

          Ví dụ: Góc toán tôi làm các bảng gài, gấp dính để cho trẻ thuận tiện lấy đồ dùng, đồ chơi thêm vào hay bớt đi để trẻ đếm trên đối tượng hoặc nhận biết nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn.

          Môi trường hấp dẫn không chỉ được tôi chú trọng vào việc trang trí mỗi góc toán mà tôi còn tự làm nhiều đồ chơi, lồng ghép trang trí đồ dùng ở các góc khác trong lớp như góc nấu ăn, bán hàng, âm nhạc, xây dựng, tạo hình…Chúng ta đã biết trẻ nhỏ luôn yêu thích cái đẹp, cái mới, trí tưởng tưởng của trẻ cũng vô cùng phong phú. Do vậy, môi trường học tập xung quanh của trẻ là một yếu tố vô cùng quan trọng kích thích trẻ tư duy, sáng tạo theo ý mình. Chính vì vậy, tôi đã tuyên truyền phụ huynh, khuyến khích trẻ sưu tầm tranh ảnh, làm đồ dùng, đồ chơi trang trí lớp học. (Hình ảnh 1: Đồ dùng đồ chơi cho trẻ học đếm, nhận biết các nhóm)

          Vậy việc lập kế hoạch và tạo môi trường học tập hấp dẫn cho trẻ là một việc rất quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với toán.

4.2. Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua hoạt động làm quen với toán.    

Mỗi trẻ có hứng thú, cách học và tốc độ học tập khác nhau và đều có thể thành công. Trẻ học bằng chơi tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ và mở rộng những gì chúng đang hứng thú và đang thực hiện. Vì vậy, với trẻ mầm non, giờ học được tiến hành dưới sự tổ chức, hướng dẫn sư phạm của giáo viên nhằm giúp trẻ lĩnh hội các tri thức mới, củng cố, hệ thống hóa các tri thức đã có, đồng thời hình thành và rèn luyện các kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội.

Dạy học lấy trẻ làm trung tâm khác với dạy học truyền thống là giáo viên không truyền đạt kiến thức cho trẻ mà tạo ra các điều kiện, các cơ hội để mọi đứa trẻ được chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động, tự chiếm lĩnh kiến thức, kinh nghiệm. Với hoạt động làm quen với toán thì việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các tiết học là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa.

Trong các giờ học làm quen với toán tôi luôn khuyến khích trẻ mạnh dạn tham gia các hoạt động củng cố, giúp trẻ tự tin trong giao tiếp, tạo sự gần gũi giữa cô và trẻ, tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi bước vào hoạt động. Giúp trẻ chủ động, tích cực trong quá trình chiếm lĩnh tri thức, tạo cơ hội cho tất cả các trẻ đều được tham gia vào quá trình nhận thức, tìm tòi, khám phá tri thức, trẻ được thể hiện sự hiểu biết, suy nghĩ của trẻ thông qua các hoạt động cụ thể.

Để kích thích tính tự giác, tích cực, độc lập của trẻ và tạo hứng thú học tập cho trẻ tôi lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động sao cho gây được sự hứng thú, tích cực ở trẻ đều hết sức cần thiết. Tôi luôn giao nhiệm vụ tổ chức cho trẻ cùng thảo luận, khám phá để tìm ra kiến thức mà trẻ cần đạt được ở bài học.

Ví dụ: Trong hoạt động “Nhận biết các khối cầu, khối vuông, khối chữ nhât” tôi tận dụng những vỏ hộp kẹo, sữa, bánh…có các dạng hình khối khác nhau, kích cỡ khác nhau và có nắp rời, tôi tháo rời các nắp hộp và trộn lẫn vào nhau. Sau đó, tôi cho trẻ trải nghiệm, yêu cầu trẻ tìm các nắp đạy vừa cho từng hộp, cho trẻ nói về hình dạng hình khối của hộp và hình của nắp hộp tương ứng. Ngoài ra, có thể yêu cầu trẻ đặt nắp hộp lên giấy và vẽ theo viền của hộp.  Với cách làm như vậy không chỉ giúp trẻ nhận biết cụ thể từng dạng hình khối một cách cụ thể mà qua đó củng cố được tên gọi, đặc điểm của các hình cơ bản, giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả, trẻ tham gia hoạt động một cách hứng thú, tích cực.

Các hoạt động làm quen với toán còn có vai trò đặc biệt trong sự phát triển hứng thú và những kỹ năng nhận biết cho trẻ. Sự hứng thú của trẻ chính là thái độ tích cực với thế giới xung quanh của những hiện tượng, thể hiện ở sự thích thú tích cực nhận thức, thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Và nhiệm vụ của giáo viên trước tiên là tạo sự hứng thú cho trẻ để phát huy một cách cao nhất tính tích cực nhận thức cho trẻ.

Ví dụ: Hoạt động “Đếm đến 4, nhận biết nhóm có số lượng là 4, nhận biết chữ số 4”. Tôi cho trẻ tự so sánh giữa hai nhóm số lượng và đếm nhóm số lượng ít hơn, so sánh để tạo nhóm số lượng mới. Hoạt động này không chỉ dạy trẻ cách đếm các nhóm đối tượng mà còn sử dụng trong hoạt động nhận biết mối quan hệ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn giữa hai nhóm đồ vật. Từ đó trẻ rất thích thú và nắm được kiến thức bài học như được khắc sâu vào tâm trí trẻ. (Hình ảnh 2: Trẻ đếm)

Tổ chức hoạt động làm quen với toán theo hướng lấy trẻ làm trung tâm là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thực hiện được điều trên đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động cho trẻ trong nhà trường, nâng cao kết quả dạy học cho giáo viên và phát huy hết tính tích cực, ham tìm tòi, hiểu biết ở trẻ.

4.3. Dạy trẻ làm quen với toán ứng dụng vào cuộc sống.

Đây là một trong những biện pháp hữu ích, giúp trẻ lĩnh hội tri thức một cách nhanh nhất. Nó kích thích trẻ tích cực quan sát, suy nghĩ, tìm tòi, phán đoán, bày tỏ suy nghĩ của mình về số lượng các đối tượng hoặc để khám phá những nét đặc trưng của các hình dạng và kích thước của đồ vật, đồ chơi xung quanh trẻ. Muốn cho tiết học đạt hiệu quả cao, trẻ nắm được những kiến thức gì sau khi học xong bài học thì trẻ có thể ứng dụng như thế nào vào cuộc sống, giúp trẻ ghi nhớ hơn bài học đó và ứng dụng được nhiều vào cuộc sống. Nhưng để biện pháp này hiệu quả nhất tôi đã dựa vào đặc điểm phát triển sinh lý của trẻ mẫu giáo, dựa vào khả năng nhận thức của trẻ mà tôi đã lồng ghép các kỹ năng toán học thiết thực để dạy trẻ, giúp trẻ có thể ứng dụng được hiệu quả nhất vào cuộc sống: Kỹ năng đếm, tách gộp, xé dán, nặn… những ứng dụng, kỹ năng đó gồm nhiều cấp độ khác nhau, phù hợp với khả năng nhận thức của từng trẻ, từng nhóm và của cả lớp.

Ví dụ: Khi trẻ chơi “Góc bác sĩ” tôi hỏi trẻ góc con chơi có mấy bạn và cho trẻ đếm (Hình 3: Trẻ chơi bác sĩ và đếm số bạn chơi). Hoặc các hoạt động khác như:

- Khi cho trẻ hoạt động ngoài trời “Tham quan vườn của bé” trẻ có thể đếm số quả xoài trên cây. Trẻ vừa được dạo chơi, hoạt động ngoài trời lại còn được ứng dụng kiến thức toán học, tập đếm và nhận biết số lượng.

- Giờ ăn: Tôi đến từng bàn và cho trẻ đếm số bạn ngồi ở bàn và hỏi trẻ:

+ Bàn con có mấy bạn ngồi?  

+ Cần mấy cái thìa?

+ Cần mấy cái bát?                

+ Cô cho trẻ lấy số bát, số thìa bằng số bạn?         

- Hoạt động chiều: Tôi cho trẻ ngồi theo hình chữ U và có thể hỏi trẻ để củng cố kiến thức về xác định phía phải, phía trái như:

+ Phía phải của con là bạn nào ngồi?

+ Phía trái của con là bạn nào ngồi?

+ Bên phải bạn An là bạn nào?

+ Bên trái bạn An là bạn nào?

- Hoạt động trải nghiệm: Nặn bánh trôi. Tôi cho mỗi trẻ một đĩa nhỏ cho trẻ nặn những viên bánh trôi và hỏi trẻ: Con nặn được bao nhiêu viên bánh trôi? Con hãy đếm số viên bánh trôi mà con nặn được. Điều này đã tạo được sự hứng thú của trẻ mà còn củng cố được kỹ năng đếm và nhận biết số lượng cho trẻ.

(Hình 4: Trẻ nặn bánh trôi và đếm những viên bánh nặn được)

Ứng dụng toán học vào cuộc sống đã giúp trẻ rèn luyện các kỹ năng toán học một cách tự nhiên mà ghi nhớ và khắc sâu kiến thức với trẻ.

4.4. Lồng ghép, tích hợp hoạt động làm quen với toán với các hoạt động giáo dục khác.

Trong các hoạt động giáo dục tại trường mầm non ngoài hoạt động cho trẻ làm quen với toán thì trẻ còn được làm quen với nhiều môn học khác cũng như hoạt động khác và trẻ sẽ rất thích thú và dễ bị lôi cuốn vào các hoạt động đó. Bởi thế, việc lồng ghép tích hợp nội dung hình thành các biểu tượng toán cho trẻ vào các hoạt động giáo dục khác đối với trẻ mầm non là việc làm cần thiết và hữu ích cho trẻ. Qua đó giúp cho giờ học trở nên sinh động hơn mà lại cung cấp, củng cố mở rộng kiến thức toán học cho trẻ. Trên cơ sở đó tôi đã lồng ghép hoạt động làm quen với toán vào các hoạt động khác như: Văn học, khám phá, âm nhạc, thể dục…một cách khéo léo, nhẹ nhàng để giúp trẻ hào hứng và tích cực tham gia các hoạt động đó, phát huy tốt vai trò của trẻ cũng như việc lấy trẻ làm trung tâm. Góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục trẻ.

- Với hoạt động làm quen với văn học: Khi tổ chức cho trẻ tham gia vào trò chơi ghép tranh đằng sau mỗi miếng ghép tôi có dán các chữ số và ở trên bảng tôi cũng dán các chữ số tương ứng và yêu cầu trẻ lên chơi ghép tranh phải đọc to chữ số ở đằng sau miếng ghép rồi sau đó mới được dán miếng ghép vào các ô số tương ứng trên bảng. Qua đó trẻ lại có cơ hội để củng cố nhận biết các số đã học.

- Với hoạt động giáo dục âm nhạc: Khi dạy hát “Tập đếm” tôi đàm thoại với trẻ:

+Các con vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát nói đến những số mấy?

- Với hoạt động tạo hình: Trẻ nặn và đếm xem mình nặn được bao nhiêu bông hoa. Nặn ô tô, trẻ biết nặn đầu xe, thân xe, bánh xe bằng khối gì? Qua đó vừa rèn luyện được kỹ năng tạo hình lại được củng cố kiến thức về toán học như: Đếm, đặc điểm hình dạng, hình tròn, khối vuông, khối chữ nhật.

(Hình ảnh 5: Trẻ nặn và đếm số bông hoa)

- Với hoạt động tổ chức các ngày lễ, ngày hội…các hoạt động này thường được trẻ rất yêu thích và hứng thú tham gia rất tích cực. Vì vậy thông qua hoạt động này tích hợp lồng ghép nội dung toán học vào các trò chơi, vào hoạt động giao lưu khi tổ chức những hoạt động này mà không hề bị gò ép, cứng nhắc mà lại thu nhận được kết quả rất cao. Thông qua việc sử dụng trò chơi phát triển nhận thức trong các trò chơi khi tổ chức các ngày lễ, ngày hội cho trẻ như: Tết trung thu, Noen…Qua đó, có thể củng cố kiến thức toán học cho trẻ và có thể ôn lại rất nhiều những kiến thức toán học cho trẻ ở mức độ nhận biết khác nhau.

Ví dụ: Trong tổ chức giao lưu giữa các lớp trong khối 4 tuổi. Tôi tổ chức trò chơi “Kéo co”, “Cướp cờ”. Trẻ rất hứng thú và tham gia hết mình vào trò chơi. Qua đó giúp trẻ phát triển mạnh dạn, tự tin, hợp tác với bạn khi tham gia vào các trò chơi, nhóm chơi hơn nữa còn góp phần nâng cao chất lượng trong hoạt động làm quen với toán cho trẻ bằng cách trẻ phải đếm số bạn của đội mình và đội bạn.

Như vậy việc tích hợp, lồng ghép hoạt động làm quen với toán vào các hoạt động giáo dục khác góp phần không nhỏ trong việc củng cố kiến thức, kỹ năng toán học cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi.

           4.5. Sáng tạo một số trò chơi trong hoạt động làm quen với toán.

            Với đặc điểm tâm lý của trẻ “Học mà chơi, chơi mà học”. Bởi vậy, tôi luôn chú trọng và tạo điều kiện cho trẻ học qua trò chơi và chơi mà học. Và để đạt được mục đích yêu cầu của bài dạy, tạo điều kiện cho trẻ làm quen với toán được sinh động, tạo sự vui vẻ, thân thiện, tôi luôn sưu tầm, sáng tạo các trò chơi dân gian, trò chơi học tập…áp dụng vào trong các hoạt động, đặc biệt trong hoạt động làm quen với toán. Tôi đã lựa chọn sử dụng trò chơi trong việc giảng dạy cho trẻ. Thông qua trò chơi kích thích sự hứng thú, chú ý của trẻ. Mặt khác còn lôi cuốn trẻ tham gia vào giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trong trò chơi.

            Lựa chọn trò chơi phải phù hợp với nội dung hình thành biểu tượng ban đầu của toán học, phù hợp với chủ đề, nội dung đang tiến hành. Có thể tổ chức trò chơi theo nhóm hoặc cả lớp. Tôi luôn tạo ra các tình huống có vấn đề để kích thích trẻ cùng nhau suy nghĩ và tiếp nhận các vai chơi một cách tự nhiên. Qua các trò chơi trẻ tiếp thu được những kinh nghiệm xã hội ở nhiều góc độ khác nhau. Những kinh nghiệm ấy mang tính tích hợp và cần cho cuộc sống của trẻ.

            - Trò chơi “Gọi điện thoại”. Mục đích của trò chơi: Trẻ biết cách bấm số điện thoại lần lượt từ số đầu tiên đến số cuối cùng, nhận ra các chữ số trên bàn phím và chữ số ghi trên giấy. Rèn trẻ có thói quen đọc các chữ số từ trái sang phải. Khi trẻ chơi trẻ bấm đúng số theo yêu cầu của cô là trẻ chiến thắng.

            - Trò chơi “Đếm và phân loại đồ vật”. Cô chuẩn bị đĩa, thìa, bát, thẻ chữ số trộn lẫn với nhau. Yêu cầu trẻ phân ra từng loại một đếm số lượng và đặt thẻ chữ số tương ứng. Bạn nào đếm và phân loại đúng bạn đó là người chiến thắng.

            - Trò chơi “Ghi nhớ bước chân” Cô dán các hình học: Hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật lên mảnh giấy dạ 1mx2m. Khi cô nói đến hình nào trẻ nhảy vào hình đó. Nếu nhảy sai phải quay lại nhảy từ đầu. Kết thúc lần chơi, đội nào hết người chơi trước đội đó chiến thắng. Qua trò chơi này trẻ nhớ tên được các hình học cơ bản như: Hình tròn, hình vuông, hình vuông, hình chữ nhật. Ngoài ra còn rèn được kỹ năng quan sát, phản xạ nhanh của trẻ.

            - Trò chơi: “Chiếc hộp kỳ diệu” Trẻ đưa tay vào hộp sờ các hình khối và gọi tên, nói được đặc điểm của hình khối có trong hộp. Trẻ đoán và nói đúng tên khối là chiến thắng. Qua trò chơi này giúp trẻ ghi nhớ và khám phá các hình khối qua đôi bàn tay.

            -Trò chơi: “Nghe âm thanh tạo số lượng” bằng cách cho trẻ nghe âm thanh: Tiếng trống, tiếng kêu của con vật, tiếng còi xe…rồi cho trẻ đếm, bắt chước lại, làm lại tiếng kêu, động tác theo số lượng âm thanh hoặc trẻ giơ thẻ số. Trò chơi này giúp trẻ đếm được số lượng, trẻ được vận động cơ thể, luyện tai nghe cho trẻ.

            Sự hấp dẫn của hình thức các trò chơi sẽ giúp trẻ hào hứng, kiên trì, cố gắng thực hiện các nội dung của trò chơi, cuốn hút sự tham gia của trẻ, tạo cho trẻ cơ hội suy nghĩ, tích cực nhận thức. Giáo viên khi tổ chức cho trẻ chơi cần tạo điều kiện để mọi trẻ đều được tham gia trò chơi một cách tích cực, hứng thú bằng cách động viên, khuyến khích, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

            Trên đây là một số trò chơi tôi đã áp dụng và tôi thấy trẻ rất hứng thú, thoải mái và đạt kết quả cao. Qua các trò chơi này cô chỉ là người hướng dẫn, gợi mở, phát huy tính tích cực của trẻ, trẻ trở thành trung tâm của hoạt động. Tuy nhiên để trò chơi đạt kết quả cao hơn nữa thì nhiệm vụ của giáo viên rất quan trọng. Cô giáo phải là người giải thích được luật chơi một cách rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu. Đồng thời trong quá trình chơi cô phải giúp đỡ trẻ yếu, tùy thuộc vào khả năng của trẻ, mức độ yêu cầu của từng trò chơi bằng cách phức tạp dần trò chơi, hiệu lệnh chơi, luật chơi để trẻ được thực sự luyện tập, củng cố kiến thức của mình. Khi cho trẻ chơi không những phải chú ý đến mục đích dạy học mà còn phải chú ý đến mục đích giáo dục. Các trò chơi cần được lựa chọn, tổ chức theo hệ thống nhất định phải phù hợp với quá trình dạy học như vậy hoạt động mới đạt kết quả cao. Một phần không thể thiếu được đó là kiểm tra kết quả cuộc chơi, cho trẻ kiểm tra cùng cô thông qua việc kiểm tra cô có thể biết được khả năng lĩnh hội kiến thức của trẻ đến đâu để có biện pháp hình thức ôn luyện cho trẻ góp phần nâng cao chất lượng cho trẻ.

4.6. Ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với toán.

 Để hoạt động làm quen với toán của trẻ thêm sinh động, giàu hình ảnh, bên cạnh những đồ dùng trực quan tạo một cách thủ công, tôi đã cố gắng học hỏi để sáng tạo ra một số hình thức minh hoạ trên máy vi tính, sinh động, hiện đại hiệu quả, dễ dàng sử dụng và hấp dẫn trẻ. Áp dụng công nghệ thông tin hiện đại còn giúp giáo viên giảm tải những gánh nặng khi phải tìm kiếm các thiết bị, đồ dùng phục vụ giảng dạy. Nhờ đó mà trẻ vừa học, vừa chơi trên máy tính để làm quen với toán rất hiệu quả.

Ví dụ: Hoạt động “Đếm đến 4, nhận biết nhóm số số lượng là 4, nhận biết chữ số 4”. Tôi cho trẻ sử dụng hiệu ứng powerpoint để trẻ nhận biết nhóm có số lượng là 4 đã tạo được hiệu quả và hứng thú cho trẻ. (Hình ảnh 6: Trò chơi nhận biết nhóm số lượng trên Powerpoint)

- Hàng tuần tôi cho trẻ hoạt động ở phòng Kidsmart với những trò chơi toán học vô cùng hấp dẫn trên phần mềm: Bút chì thông minh tạo được sự thoải mái, hứng thú của trẻ nhưng lại khắc sâu được kỹ năng toán học một cách hiệu quả. (Hình ảnh 7: Trẻ chơi các trò chơi trên phần mềm “Bút chì thông minh”)

          Trong tình hình thực tế do dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp. Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ năm học trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid 19 “Nghỉ dịch nhưng không ngừng học” thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động dạy học trực tuyến là nhiệm vụ quan trọng và khẩn trương. Do đó, tôi đã thiết kế và soạn bài hoạt động làm quen với toán rất kỹ càng, rồi chuyển bài giảng PowerPoint thành dạng Video nhờ phần mềm Camtasia 9.0. Thiết kế bài giảng Elearning kết hợp với các câu hỏi tương tác với trẻ bên phần mềm Camtasita, Ispring Suite 10 để phát huy sự tập chung, tư duy toán học và đưa bài giảng của mình lên trang Youtobe cá nhân, website của nhà trường rồi gửi link qua zalo nhóm lớp để cho các con học tập. Lợi ích của việc đăng bài này sẽ giúp trẻ học đi học lại nhiều lần mà không sợ bỏ lỡ bất kỳ phần nào của bài dạy và trẻ cũng có thể học mọi lúc, mọi nơi. (Hình ảnh 8: Bài dạy trên Youtobe cá nhân).

4.7. Tăng cường trải nghiệm để trẻ khắc sâu kiến thức sau thời gian nghỉ dịch Covid 19.

Năm học 2020 -2021 là một năm học vô cùng đặc biệt. Năm học mà ngành giáo dục đã chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Một năm học nghỉ hai đợt dịch Covid 19 đó là tháng 2/2021 và tháng 5/2021 để kịp thời ngăn chặn dịch bùng phát. Trong tình hình đó các cấp lãnh đạo luôn có những công điện, công văn hỏa tốc để nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch mà vẫn phải đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng. Là một giáo viên chủ nhiệm lớp để nâng cao kỹ năng toán học cho trẻ sau khi nghỉ phòng dịch Covid 19, tôi đã có kế hoạch tăng cường trải nghiệm, rèn kỹ năng làm quen với toán cho trẻ khi quay trở lại trường học sau khi nghỉ phòng dịch bệnh Covid 19. Tôi xác định các hoạt động làm quen với toán trong thời gian dạy trực tuyến là những hoạt động nào để có kế hoạch rèn kỹ năng ở mọi lúc, mọi nơi để giúp trẻ ôn lại, thực hành trực tiếp và khắc sâu những kiến thức trẻ đã được học trong thời gian nghỉ dịch. Những hoạt động ôn luyện diễn ra một cách tự nhiên được lồng ghép tích hợp vào các hoạt động trong ngày của trẻ.

Ví dụ: Trong giờ hoạt động âm nhạc dạy hát nối tiếp: Tôi cho trẻ lên biểu diễn nhưng yêu cầu trẻ đếm số bạn lên hát. Từ đó tạo được sự tập trung đếm số lượng của trẻ. (Hình ảnh 9: Trẻ đếm bạn biễu diễn âm nhạc)

- Hoạt động ngoài trời: Khi quan sát cây mít, tôi cho trẻ đếm số quả mít trên cây. Nhận xét đặc điểm những quả mít trên cây. Trẻ sẽ được rèn kỹ năng đếm, kỹ năng so sánh to nhỏ. (Hình ảnh 10: Trẻ đếm quả trên cây)

- Hoạt động góc: Góc học tập tôi cho trẻ thực hành tách và gộp các nhóm có số lượng trong phạm vi 3. Tô màu chữ số 3, xếp bảng chun chữ số 3 hoặc trang trí chữ số từ 1 đến 3.

Để cho hoạt động ôn luyện, rèn kỹ năng, khắc sâu kiến thức những bài học trực tuyến khi nghỉ phòng dịch bệnh Covid 19 có hiệu quả nhất. Ngay sau khi trẻ quay trở lại trường học tôi đã tiến hành khảo sát trên trẻ để phân loại trẻ theo hai đầu “Tốt” và “Yếu” để phân nhóm ôn luyện, rèn kỹ năng mọi lúc, mọi nơi. Đầu tốt tôi luôn đưa ra những kỹ năng và yêu cầu cao hơn để phát huy khả năng ghi nhớ về toán học. Đầu yếu tôi hướng dẫn lại một cách cụ thể hơn và cho trẻ thực hành lại để khắc sâu kiến thức.

Nhờ những hoạt động tăng cường trải nghiệm, rèn kỹ năng hoạt động làm quen với toán sau khi trẻ nghỉ phòng chống dịch Covid 19. Mà kỹ năng toán học của những bài dạy trực tuyến của lớp tôi rất hiệu quả. Trẻ chậm yếu không bị quên kỹ năng mà còn tiến bộ rõ rệt. Trẻ tốt kỹ năng được nâng cao, đặc biệt kỹ năng đếm, nhận biết hình dạng.

4.8. Tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh cho trẻ làm quen với toán.

 Sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường là một trong những yêu cầu chính của ngành giáo dục để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm học, lớp tôi đã có buổi họp phụ huynh có sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường về việc trao đổi và thông qua tình hình của nhà trường, của các con trước khi bước vào một năm học mới. Kế hoạch dự kiến của các con trong năm học mới như: Kế hoạch tổ chức ngày lễ hội, Kế hoạch phấn đấu trong năm học, Kế hoạch phát triển nhận thức cho trẻ…Thảo luận cùng phụ huynh về các hình thức phối hợp giữa gia đình và nhà trường đề cùng chăm sóc giáo dục trẻ. Ngoài ra cũng có thể phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ cho cha mẹ trẻ.

Tôi đã thông qua với phụ huynh về chương trình giảng dạy của lớp đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa yêu cầu của lĩnh vực phát triển nhận thức đặc biệt là hoạt động làm quen với toán. Để khi về nhà phụ huynh có thể củng cố lại những kiến thức đã học bằng việc cảm nhận các biểu tượng toán đang hiển diện xung quanh trẻ, trẻ sẽ thấy hoạt động làm quen với toán rất thú vị và có ý nghĩa thực tiễn trong cuộc sống, tạo cho trẻ niềm say mê, yêu thích, hứng thú với các hoạt động làm quen với toán. Tôi tuyên truyền với phụ huynh một số cách như sau:

- Khi nấu ăn: Phụ huynh có thể đo các nguyên liệu (Nước, gạo, đường, muối…) cần thiết cho mỗi món ăn. Trẻ học xếp thứ tự khi chúng thực hiện lần lượt công thức làm món ăn, đếm xem có bao nhiêu quả cà chua khi nhặt vào rổ giúp mẹ.

- Khi xếp dọn bàn ăn: Phụ huynh cho trẻ dọn bàn ăn, yêu cầu trẻ đếm số lượng bát, đũa dùng cho cả nhà. Trẻ cần biết giải quyết một số tình huống phát sinh khi nhà có thêm người ăn. Trẻ phải sử dụng những hiểu biết ban đầu để hoàn thành công việc.

- Gấp quần áo: Phụ huynh dạy trẻ phân loại các quần áo của bố, mẹ, của anh, của chị. Tạo cơ hội để trẻ đếm số quần áo của mỗi thành viên trong gia đình.

Cách phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường đã mang lại những kết quả khả quan trên bằng việc trẻ rất tích cực, tự giác vào các hoạt động.

  5. Kết quả thực hiện

Sau 9 tháng nghiên cứu và thực hiện đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen với toán cho trẻ 4 tuổi ở trường mầm non Hữu Bằng. Năm học 2020 -2021”. Tôi đã có được kết quả rõ rệt:

  1. Đối với giáo viên:

- Bản thân nhận thức rõ được tầm quan trọng của hoạt động cho trẻ làm quen với các biểu tượng toán và qua đó góp phần phát triển toàn diện cho trẻ.

- Nâng cao kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong việc giảng dạy hoạt động làm quen với toán.

- Đã tổ chức được nhiều trò chơi cho trẻ làm quen với toán.

- Lồng ghép hoạt động làm quen với toán với các hoạt động khác giúp trẻ nắm vững kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng làm quen với toán cho trẻ

-Thành tích đạt được trong các hội thi năm học 2020 -2021 như sau:

+ Giải nhất bài dự thi thiết kế bài giảng Elearning cấp huyện.

+ Giải nhì thi kỹ năng công nghệ thông tin cấp huyện.

+ Giải nhì hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

+ Giải ba đồ dùng đồ chơi tự làm cấp trường.

+ Hoạt động kiểm tra đánh giá cuối năm của phòng giáo dục được xếp loại tốt.

-Kết quả đánh giá 3 hoạt động cuối năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

 

TT

Nội dung

KQKS  cuối năm

Tốt

Khá

TB

Y

1

Xây dựng kế hoạch

3= 100%

0

0

0

2

Bố trí, sắp xếp góc chơi

2 = 67%

1 = 33%

0

0

3

Phương pháp tổ chức hoạt động .

3= 100%

0

0

0

4

Cung cấp kiến thức cho trẻ

3= 100%

0

0

0

5

Tạo môi trường thân thiện cho trẻ hoạt động

2 = 67%

1 = 33%

0

0

6

Tác phong, kỹ năng sư phạm.

3= 100%

0

0

0

7

Công tác xã hội hóa giáo dục

3=100%

0

0

0

8

Xếp loại chung

Tốt

 

* Kết quả so sánh, đối chứng giáo viên đầu năm và cuối năm.

Giáo viên đã tổ chức hoạt động linh hoạt và sáng tạo hơn, sử lý các tình huống trên trẻ tốt hơn. Đã được hội đồng nhà trường đánh giá như sau:

TT

Nội dung

KQKS  đầu năm

KQKS  cuối năm

Tốt

Tăng

Khá

Giảm

Tốt

Khá

TB

Y

Tốt

Khá

TB

Y

1

Xây dựng kế hoạch

1=

33%

2=

67%

0

0

3=

100%

0

0

0

2=

67%

2=

67%

2

Bố trí, sắp xếp góc chơi

0

3=

100%

0

0

2=

67%

1=

33%

0

0

2=

  67%

2=

67%

3

Phương pháp tổ chức hoạt động.

1=

33%

2=

67%

0

0

3=

100%

0

0

0

2=

67%

2=

67%

4

Cung cấp kiến thức cho trẻ

1= 33%

2=

67%

0

0

3=

100%

0

0

0

2=

67%

2=

67%

5

Tạo môi trường thân thiện cho trẻ hoạt động

0

3=

100%

0

0

2=

67%

1=

33%

0

0

2=

67%

2=

67%

6

Tác phong, kỹ năng  sư phạm

1=

33%

2=

67%

0

0

3=

100%

0

0

0

2=

67%

2=

67%

7

Công tác xã hội hóa giáo dục

1= 33%

2= 67%

0

0

3= 100%

0

0

0

2= 67%

2= 67%

8

Xếp loại chung

Khá

Tốt

 

 

 

  1. Đối với trẻ

- Trẻ được trải nghiệm, mạnh dạn, tự tin thông qua các hoạt động làm quen với các biểu tượng toán.

- Trẻ biết đếm để xác định số lượng của một nhóm đồ vật trong phạm vi 10 và có thể đếm theo khả năng. Trẻ biết biết các mối quan hệ nhiều hơn, ít hơn của các nhóm đồ vật.

- Trẻ biết so sánh sự giống nhau và khác nhau về số lượng giữa hai nhóm sồ vật, về kích thước giữa hai đối tượng.

- Nhận biết và phân biệt được các hình: Hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác dựa vào dấu hiệu nổi bật về đường bao của hình.

- Trẻ hứng thú trong hoạt động làm quen với toán, tích cực tham gia hoạt động

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CUỐI NĂM

                                                            (Tháng 4 – 2021)              

STT

Nội dung

Kết quả khảo sát cuối năm

Đạt

Chưa đạt

Số trẻ

Tỷ lệ %

Số trẻ

Tỷ lệ %

1

Trẻ hào hứng tham gia học tập.

34

100%

0

0

2

Trẻ biết số thứ thự và đếm.

34

100%

0

0

3

Kỹ năng hợp tác, hoạt động cùng nhóm.

33

97%

1

3%

5

Trẻ biết so sánh phân loại.

33

97%

1

3%

* Kết quả so sánh, đối chứng khảo sát trẻ đầu năm và cuối năm.

STT

Nội dung

Kết quả khảo sát

đầu năm

Kết quả khảo sát

cuối năm

Đạt tăng

Giảm

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Số trẻ

Tỷ lệ %

Số trẻ

Tỷ lệ %

Số trẻ

Tỷ lệ %

Số trẻ

Tỷ lệ %

1

Trẻ hào hứng tham gia học tập.

24

70,5%

10

29,5%

34

100%

0

29,5%0

10=

29,5%

10=

29,5%

2

Trẻ biết số thứ thự và đếm.

25

74%

9

26%

34

100%

  0

0

9 =26%

9 =26%

3

Kỹ năng hợp tác, hoạt động cùng nhóm.

23

68%

11

32%

33

97%

1

3%

10=

29,5%

10=

29,5%

5

Trẻ biết so sánh phân loại.

23

68%

11

32%

33

97%

1

3%

10=

29,5 %

10=

29,5 %

 

c. Đối với phụ huynh

          - Phụ huynh tin tưởng, nhiệt tình ủng hộ các nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi.

           - Phụ huynh tích cực ủng hộ kinh phí mua sắm đồ dùng phục vụ cho trẻ hoạt động như: Tự nguyện ủng hộ cho lớp được 1 điều hòa nhiệt độ, 6 bộ mành rèm che nắng che mưa hiên trước, hiên sau của lớp học, 48m2 xốp trải nền, đường dây 3 pha.

          - Phụ huynh thấy được vai trò cũng như tầm quan trọng của nhà trường, của giáo viên trong việc đưa trẻ tiếp cận với phương pháp giáo dục tiên tiến. (Hình ảnh 11: Hình ảnh phản hồi tích cực của phụ huynh ở trang Facebook, Zalo cá nhân)

                - Phụ huynh hưởng ứng, thường xuyên trao đổi phối kết hợp với giáo viên để cùng rèn kỹ năng làm quen với toán và rất tin tưởng cô giáo vì họ thấy được sự tiến bộ rõ rệt của con mình.

 

 

 

 

 

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ:

 

1. Kết luận:

Trong tất cả các lĩnh vực hoạt động ở trường mầm non lĩnh vực nào cũng quan trọng, đó là yếu tố giúp trẻ phát triển một cách hài hòa và toàn diện giúp trẻ bước vào đời. Vì vậy chúng ta phải hết sức quan tâm để nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc học mầm non, tạo một môi trường lành mạnh, một tâm thế tốt cho trẻ có những hứng thú khi đến trường và thực sự mang tính chất là một trường, lớp học hạnh phúc. Với những biện pháp tôi đưa ra nhằm thực hiện đề tài nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với toán đã có hiệu quả cao, nó là một trong những điều kiện giúp cho trẻ phát triển một cách toàn diện nhất. Kỹ năng quan sát, đếm, so sánh…là rất cần thiết để cho các hoạt động ở các bậc học tiếp theo. Với các biện pháp nêu trên đã giúp tôi xác định rõ mục tiêu, tầm quan trọng của việc trao đổi kiến thức, sáng tạo, linh hoạt của người giáo viên bằng những biện pháp nêu trong sáng kiến của mình. Trẻ lớp tôi cũng hứng thú, hoạt bát, nhanh nhẹn và thông minh hơn. Trẻ đã làm quen được với các thuật ngữ toán học, hiểu và nắm bắt kịp thời những kiến thức mà cô giáo cung cấp. Từ đó mà trẻ thích đến lớp và cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

3. Khuyến nghị:

Qua việc nghiên cứu  thực hiện đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen với toán cho trẻ 4 tuổi ở trường mầm non Hữu Bằng. Năm học 2020 2021”. Tôi có những kiến nghị các cấp ban nghành và cấp trên như sau:

* Về phía Phòng giáo dục:

Phòng giáo dục mở các lớp tập huấn về chuyên môn để giáo viên nâng cao hơn nữa về hình thức tổ chức các hoạt động làm quen với toán theo phương pháp tiên tiến.

* Về phía nhà trường:

Ban giám hiệu nhà tr­ường tạo điều kiện cho giáo viên được đi kiến tập tham quan, dự giờ các hoat động làm quen với toán để giáo viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, tổ chức hoạt động được tốt hơn.

 Đề nghị nhà trường quan tâm bổ sung nhiều đồ dùng, đồ chơi toán học Montessori để trẻ được trải nghiệm, khám phá.

        - Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi đã đúc rút được trong năn học qua. Song tôi nghĩ rằng bản thân cần cố gắng nhiều hơn nữa để góp phần nhỏ của mình trong công tác giáo dục. Kính mong được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, ban giám hiệu trường.

Tôi xin cam đoan bài viết sáng kiến kinh nghiệm

do tôi tự làm không sao chép của ai .

                                                             Hữu Bằng, ngày 16 tháng 5 năm 2021

                                                     Tác giả

 

 

 

                                                                            Kiều Thị Nhung

 

  

Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI

CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CƠ SỞ

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

Hữu Bằng, ngày…..tháng……năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI

CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRÊN

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

Thạch Thất, ngày…..tháng……năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên và đóng dấu)