• z2196161075145_0c860c389b7eb279144d11993bf9aa20__1__d4d067db0b
 • z2196161074553_f9e4024c4d0216b64ae24a53b2a55f62_fdeaeee9fe
 • z2263130224459_1f314a5e1bd575efa948a51d6abce4fd_2c20a2c840
 • z2263129016980_e366f696ba33428140786da3d9534405_723ad3e4ad
 • FILE_20210107_162357_IMG20210106085540_5ea2fd2f79
 • FILE_20210107_162358_IMG20210106084710_5c8e18cb91
 • z2197852046626_13618034ff649b65c2eedbcd887085f1_0b96e4b8da
 • z2197851424940_d34bdf3a68e3fafc487958e64e114396_9ff55e4a4e
 • FILE_20210107_162357_IMG20210106092238_df6e6afbcb
 • z2196161056100_cddad3141ac728ca8092e5a9e6efbe55_75d5d6fcd5
 • z2267629499458_7882227954b6e152a4eef2820c0bfcc8_28351bf614
 • z2267637066348_d8810298479e70a594f62480f1afe437_a3730a8159
 • z2197694301907_12955f5c2599eaf3c320b094d4704e38_84f0bfc02b
 • z2197693971052_c98b4c68fce79508e8300d88ac7f910a_8b6b23178c
 • z2267637067012_82e8e5ca4508cd94464a4aae0dffbb88_a7a7014ae4
 • z2267637061432_a5a7760f456f6a135960358621c28eb6_4fbf8ec8e7
 • z2197693703553_89fa135b0b80e7d5bf9e58f0bb91b783_d67a1f917c
 • z2197698636114_8cdb7ad5f26948a75459104424673e1b_fc71b1b03c
 • z2280154370729_ceb2861e9936b1f7406a883dfb7fa371_93c478ad68
 • z2196161074907_621cd366e008f7ba7206dbe2b40747b7_51f97230d3
 • z2280154579465_4b5409a36fa71001aff191f137923219_30247c5547
 • z2197863727499_8e443f28de3b516267d98ba8fb1dc5ca_7513895a03
 • z2280154964056_49c82e9996261c442807451ecfbb0ab5_fa3b120a3d
 • z2197866303762_8aaaa43abccf04a568c1840a6a1b20ab_81dfed6564
 • z2280154819649_c73e1469bc75db347a61ecba686b4696_7f55af0118
 • z2280154733726_34a0756870c92787cc9745956c0bc4dd_d8daa28bba
 • z2292327718039_e57581330c466deda56df82b967d91d3_e47a415425
 • z2292329123064_e021c12e052acf1c9853368098b9dcfd_2354ab93f7
 • z2292729360125_1d63987ec274ec1296969b966dac8508_a62627b0b7
 • z2292729633996_915b082162454c2042802771c0e62b82_33d9e2cd5b
 • z2292730170958_2c4afa370cde89303c77c259b7654209_4cf62b79fe
 • z2292730650320_6d82e100a9dee625eb3c406ba235aac0_76cc914462
 • z2292730461375_ae00b25d4c18e50e2885d0018f4c8d0b_7809ac626e
 • z2292730680586_94f943ebe3324b044189e80595038968_c7800cbfdb
 • z2292730680586_94f943ebe3324b044189e80595038968_3428bcbfdb
 • z2292730690120_7a92d984e98b38b0094d56eb1bf12982_65832296ac
 • z2292731166197_16f82617ab2ec4dd6aea97aa2a160cd1_296476b188
 • z2292760386246_33d35b98f2da02af7823ed3113bcb675_9c5a5a3518
 • z2292730839753_196d17928fdcc60ffc72b50a5a6830e5_bc399e0031
 • z2292734159165_d043f4dc551241d16fa32e178cc46063_7d5fbad855
 • z2292731333529_470170f17f443aea128338a2b7ff2b24_d9f90224ba
 • z2292731045427_605aa9eef38d8c1e2feda20db3159afe_c3c136c15c
Cho bé yêu

UBND TP HÀ NỘI SỐ : 17/CĐ-UBND _CHỈ THỊ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19

THEO SỰ CHỈ ĐẠO CỦA PGD&ĐT - HUYỆN THẠCH THẤT_TRƯỜNG MẦM NON HỮU BẰNG HOÃN LẠI CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRỰC TIẾP CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

TRƯỜNG MẦM NON HỮU BẰNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 - Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021

UBND TP HÀ NỘI SỐ : 16/CĐ-UBND _CÔNG ĐIỆN V/V TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19 TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

UBND TP HÀ NỘI SỐ : 15/CĐ-UBND _CÔNG ĐIỆN V/V TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19 TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH BỆNH CẢ NƯỚC

TRƯỜNG MẦM NON HỮU BẰNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022:

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHO HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC SAU THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC VỀ CHỈ ĐẠO PHÒNG CHÓNG DỊCH COVID- 19

THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC KHUYẾN CÁO 10K CỦA BỘ Y TẾ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19- TRƯỜNG MN HỮU BẰNG

CÔNG VĂN SỐ 759/UBND - VP VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 12/CT- UBND NGÀY 11/05/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN THÁNG 5 _ KHỐI 5 TUỔI

Cho bé yêu

UBND TP HÀ NỘI SỐ : 17/CĐ-UBND _CHỈ THỊ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19

THEO SỰ CHỈ ĐẠO CỦA PGD&ĐT - HUYỆN THẠCH THẤT_TRƯỜNG MẦM NON HỮU BẰNG HOÃN LẠI CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRỰC TIẾP CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

TRƯỜNG MẦM NON HỮU BẰNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 - Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021

UBND TP HÀ NỘI SỐ : 16/CĐ-UBND _CÔNG ĐIỆN V/V TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19 TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

UBND TP HÀ NỘI SỐ : 15/CĐ-UBND _CÔNG ĐIỆN V/V TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19 TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH BỆNH CẢ NƯỚC

TRƯỜNG MẦM NON HỮU BẰNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022:

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHO HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC SAU THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC VỀ CHỈ ĐẠO PHÒNG CHÓNG DỊCH COVID- 19

THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC KHUYẾN CÁO 10K CỦA BỘ Y TẾ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19- TRƯỜNG MN HỮU BẰNG

CÔNG VĂN SỐ 759/UBND - VP VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 12/CT- UBND NGÀY 11/05/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN THÁNG 5 _ KHỐI 5 TUỔI

Cho cha mẹ

UBND TP HÀ NỘI SỐ : 17/CĐ-UBND _CHỈ THỊ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19

THEO SỰ CHỈ ĐẠO CỦA PGD&ĐT - HUYỆN THẠCH THẤT_TRƯỜNG MẦM NON HỮU BẰNG HOÃN LẠI CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRỰC TIẾP CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

TRƯỜNG MẦM NON HỮU BẰNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 - Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021

UBND TP HÀ NỘI SỐ : 16/CĐ-UBND _CÔNG ĐIỆN V/V TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19 TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

UBND TP HÀ NỘI SỐ : 15/CĐ-UBND _CÔNG ĐIỆN V/V TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19 TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH BỆNH CẢ NƯỚC

TRƯỜNG MẦM NON HỮU BẰNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022:

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHO HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC SAU THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC VỀ CHỈ ĐẠO PHÒNG CHÓNG DỊCH COVID- 19

THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC KHUYẾN CÁO 10K CỦA BỘ Y TẾ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19- TRƯỜNG MN HỮU BẰNG

CÔNG VĂN SỐ 759/UBND - VP VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 12/CT- UBND NGÀY 11/05/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN THÁNG 5 _ KHỐI 5 TUỔI

Cho bé yêu

UBND TP HÀ NỘI SỐ : 17/CĐ-UBND _CHỈ THỊ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19

THEO SỰ CHỈ ĐẠO CỦA PGD&ĐT - HUYỆN THẠCH THẤT_TRƯỜNG MẦM NON HỮU BẰNG HOÃN LẠI CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRỰC TIẾP CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

TRƯỜNG MẦM NON HỮU BẰNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 - Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021

UBND TP HÀ NỘI SỐ : 16/CĐ-UBND _CÔNG ĐIỆN V/V TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19 TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

UBND TP HÀ NỘI SỐ : 15/CĐ-UBND _CÔNG ĐIỆN V/V TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19 TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH BỆNH CẢ NƯỚC

TRƯỜNG MẦM NON HỮU BẰNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022:

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHO HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC SAU THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC VỀ CHỈ ĐẠO PHÒNG CHÓNG DỊCH COVID- 19

THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC KHUYẾN CÁO 10K CỦA BỘ Y TẾ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19- TRƯỜNG MN HỮU BẰNG

CÔNG VĂN SỐ 759/UBND - VP VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 12/CT- UBND NGÀY 11/05/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN THÁNG 5 _ KHỐI 5 TUỔI

Thông báo
Bản đồ
Video
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 18
Tháng trước : 642